logo |

曝光詳情

  您的位置: 首頁  >  曝光  >  艾爾  >  曝光詳情
  我要曝光
  FXLVIesy4491 從業者
  發表於 越南
  舉報

  無法取款

  從2021年1月12日開始,所有2020年或更早的投資者都無法提取利息和本金。在越南市場,他們只允許2021年新投資者撤出利息,他們的本金尚不清楚是否撤出。人們不應該在這裡投資以避免像我們這樣,我下面的系統艾爾.GROUP大約為300萬美元。

  以下為原文內容
  Không thể rút tiền
  Từ ngày 12/01/2021 tất cả các nhà đầu tư năm 2020 trở về trước đều không thể rút lãi và gốc. Ở thị trường việt nam họ chỉ cho những NHÀ ĐẦU TƯ MỚI trong năm 2021 thì mới được rút lãi còn gốc của họ tôi chưa rõ có được rút hay không. Mọi người không nên đầu tư vào đây để tránh bị như chúng tôi , hệ thống dưới tôi đang mắc ở IAL.GROUP khoảng 3 000 000$ .
  無法出金

  舉報

  提示
  ×

  確認已解決嗎?

  風險提示

  外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

  鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

  外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

  特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。