logo |

Chi tiết tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  SKY Alliance Markets  >  Chi tiết tố cáo
  Tố cáo ngay
  FXTTTixu7605 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Hỗ trợ khách hàng rất tệ

  không trò chuyện trực tiếp, email đến email mặc định của client@skyallmarkets.com không nhận được phản hồi hoặc thông báo tự động về phản hồi vấn đề về sự cố hoạt động nghiêm trọng. nền tảng không ổn định, một số tiền gửi quỹ nhận được email xác nhận, một số không nhận được bất kỳ xác nhận nào. phải dựa vào báo cáo tài khoản của mt4 để ghi lại. nền tảng được đề cập trên bản cập nhật CRM và sau khi cập nhật, 1 tài khoản bị thiếu và phần phụ trợ không biết cho đến khi một số nhà giao dịch phát hiện ra cổng khách hàng của họ cho thấy tài khoản giao dịch không thuộc về họ. Nhiều khả năng là do 2 người trùng tên (nhưng khác ID). vì vấn đề này, tôi không thể tiếp tục rút tiền của mình. còn nhiều vấn đề hoạt động vẫn chưa được giải quyết, không có email phản hồi ...

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Customer support is very bad
  no live chat, email to default email of client@skyallmarkets.com receives no respond or automated message on issue feedback on serious operational problem. platform is not stable, some fund deposit receive email confirm, some did not receive any confirmation. have to rely on mt4's account report to keep as record. platform mentioned on CRM update and after update, 1 account went missing and backend do not aware until some trader discovered their client portal shows trading account doesnt belong to them. Most likely due to 2 person with same name (yet different ID). because of this issue, i cannot proceed to withdraw my fund. there are many operational issue still not resolved, no email respond...
  Các tố cáo khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?

  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào