logo |

Paglalahad

  Iyong lokasyon: Panimula  >  Paglalahad  >  Alfa Success Corp  >  Mga Detalye ng Exposure
  Ilantad
  terongbiru Mangangalakal
  Inilabas sa Malaysia
  Sumusunod

  nawala ang pera ko

  pagkatapos kong makatanggap ng resibo mula sa kumpanyang ito, naghihintay ako ng halos isang taon upang maibalik ang aking pera .. patuloy nila akong dinaraya hanggang ngayon. nais kong gumawa ng isang ligal na aksyon para dito.

  Ang mga sumusunod ay ang orihinal
  my money was gone
  after i received a receipt from this company, i was waiting for almost a year to get my money back.. they keep cheating me until now. i want to take a legal action for this.
  Ang iba pa

  Sumusunod

  Abiso
  ×

  Nakumpirma na lutasin?