logo |

Paglalahad

  Iyong lokasyon: Panimula  >  Paglalahad  >  Alfa Success Corp  >  Mga Detalye ng Exposure
  Ilantad
  FX3028049359 Mangangalakal
  Inilabas sa Pilipinas
  Sumusunod

  Mangyaring tulungan akong malutas ang aking kaso mula sa Fraudster!

  Ang aking ama ay namuhunan ng 2000USD at hanggang ngayon ay tinanggihan nila ang aking pag-atras. Ang broker na si Tom Michel ay tumanggi na bawiin maliban kung may isa pang 5000 USD na naidagdag sa account. Ngayon ang aking ama ay mayroong kabuuang 7504USD. Ito ang kabuuang kumpanya ng scam. maraming beses naming sinubukan na tumawag ngunit walang sumagot o linya na naka-disconnect. Paano ko malulutas ang problemang ito?

  Ang mga sumusunod ay ang orihinal
  Please help me to solve my case from the Fraudster!
  My dad had invested 2000USD and until today they refuse my withdrawal. The broker Tom Michel refuse to withdraw unless another 5000 USD is added into the account. Now my dad has the total of 7504USD. This is total scam company. many times we tried to call but nobody answer or line disconnected. How should I solve this problem?
  Hindi maalis

  Sumusunod

  Abiso
  ×

  Nakumpirma na lutasin?