logo |

Paglalahad

  Iyong lokasyon: Panimula  >  Paglalahad  >  Will  >  Mga Detalye ng Exposure
  Ilantad
  JIm Pure analista
  Inilabas sa Thailand
  Sumusunod

  Magbawas ng pera sa account ngunit huwag mag-withdraw ng pera.

  Nagkaroon ng problema sa pagsisimulang bawiin ang kahilingan sa awtorisasyon ngunit tumanggi na mag-withdraw gaya ng napagkasunduan, na sinasabing hindi pa nababayaran ang buwis, dapat bayaran ang buwis bago magawa ang transaksyon.

  Ang mga sumusunod ay ang orihinal
  หักเงินในบัญชีแต่ไม่ให้ถอนเงิน
  มีปัญหาในการเริ่มถอนเงินคำขออนุมัติแต่ไม่ยอมถอนให้ตามที่ตกลงอ้างว่ายังไม่ได้เสียภาษีต้องจ่ายค่าภาษีก่อนถึงจะทำรายการได้ฃ
  Hindi maalis

  Sumusunod

  Abiso
  ×

  Nakumpirma na lutasin?