logo |

曝光詳情

  您的位置: 首頁  >  曝光  >  BCH Global Limited  >  曝光詳情
  我要曝光
  FXCFBjcw0874 交易者
  發表於 越南
  舉報

  錢包BCH Global Limited有欺詐跡象且不遵守規則BCH Global Limited給

  錢包BCH Global Limited有欺騙玩家的跡象,不允許玩家提款並給出不合理的理由,特別是這些理由似乎不是錢包的規則或規定通知玩家,我不違反。錢包,但因為我想拿回我的錢,我也跟著要求,但越來越多,單位只是試圖拿走我的錢,並沒有解決問題,只會給出更多的理由。其他原因,尤其是在BCH Global 單位,沒有支持人員,當我遇到困難,需要支持和明確建議時,我只看到像人工智能這樣的機械答案,而不是人類。跟我說話而我要解決的問題,那一方並沒有回答,只是按照準備好的方式複制粘貼了答案。我寫在這裡供大家學習,有什麼方法可以幫助我取回我的錢,請幫助我,因為這都是我的。

  以下為原文內容
  Ví BCH Global Limited có dấu hiệu lừa đảo và không thực hiện đúng nội quy mà BCH Global Limited đã đưa ra
  Ví BCH Global Limited có dấu hiện lừa đảo người chơi, không cho người chơi rút tiền và đưa ra các lý do vô lý, Đặc biệt các lý do này không có trông quy tác hay nội quy của ví đưa ra để báo người chơi biết và tôi không vi phậm bất kỳ lý do nào của ví đưa ra, nhưng vì muốn lấy lại tiền nên cũng thực hiện theo yêu cầu, nhưng càng ngày thấy đơn vị chỉ tìm cách lấy tiền của tôi và không giải quyết vấn đề và chỉ đưa ra thêm lý do khác, đặc biệt bên đơn vị BCH Global không có nhân viên hỗ trợ, khi tôi gặp khó khăn muốn cần hỗ trợ và tư vấn rõ thì chỉ thấy trả lời một cách máy móc như trí tuệ nhân tạo, không phải con người đang nói chuyện với tôi. và điều tôi muốn giải quyết thì bên đó không trả lời mà chỉ copy và past lại nhưng câu trả lời như soạn sẳn. tôi viết lên đây để mọi người rút kinh nghiệm và có cahcs nào giúp tôi lấy tiền về xin hỗ trợ giúp tôi vì đó là tất cả của tôi
  無法出金

  舉報

  提示
  ×

  確認已解決嗎?

  風險提示

  外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

  鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

  外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

  特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。