logo |

การเปิดเผย

  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  PROBIS  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  FX7661893132 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ไต้หวัน
  ฟ้อง

  ถอนไม่ได้

  ฝ่ายบริการลูกค้าขอให้ฉันจ่ายส่วนต่าง 9000 และขอเพิ่มอีก 9000 นี่แย่มาก

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  無法出金
  客服要我付了90000 保險金 然後又要付90000的風險金 太可怕了
  ปัญหาการถอนเงิน

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว