logo |

การเปิดเผย

  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  ZhongHuang  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  FX1409862218 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  แพลตฟอร์มฉ้อโกงถอนไม่ได้

  โปรดช่วยแก้ปัญหาการถอนเงินนี้ เงินเข้าบัญชีของฉันไม่ได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  欺诈平台无法出金。
  请帮忙解决出金问题。资金无法到账。
  ปัญหาการถอนเงิน

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว