logo |

การเปิดเผย

  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  INGFX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  FX2637551774 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศไทย
  ฟ้อง

  หลอกว่าถอนเงินได้

  มันอ้างว่ามันช่วยเราเงินมันด้วย เงินเราด้วยลงไปเยอะแล้ว อยากให้เราและลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วางแผนอนาคตครอบครัว อย่างดีพอตอนถอนเงินให้เสียภาษีเสียแล้วก็ถอนไม่ได้ มันทำงานกันเป็นทีม

  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว