logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ > Tố cáo > Phát hành tố cáo
  Bước 1:Vui lòng nhập tên sàn môi giới quý khách đang tìm kiếm
   Bước 2: Lựa chọn nội dung tố cáo
   • Không thể rút tiền
   • Trượt giá nghiêm trọng
   • Phát sinh gian lận
   • Khác
   Hãy nhập nội dung......

    Tăng tốc độ xử lý nội dung tố cáo?

    • Văn bản súc tích, diễn đạt rõ ràng
    • Liên kết chính xác thông tin của sàn môi giới để nội dung tố cáo được xử lý nhanh chóng hơn
    Thông báo