logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  SM-INVEST  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Nguyễn Tuấn Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  phân biệt đối sử

  thái độ phục vụ của ib có sự phân biệt đối sử với nhà đầu tư có số vốn nhỏ.coi thường khách hàng

  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?