logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Forex4you  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX4052834084 Người hành nghề
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Sàn lừa đảo

  Tôi giao dịch sàn Forex4you tôi thấy sàn này là sàn lừa đảo. Khi qua để lệnh qua đêm tôi đã cài Tp, khi sáng dậy tôi thấy giá đã qua SL nhưng MT4 không chốt lời cho tôi làm tôi bị mất 16.74&. Sàn này còn giãn Spesrd rất cao làm TK của tôi thua lỗ nhiều. Mong giải quyết vấn đề sớm giúp tôi. Nên tránh xa sàn này.

  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?