logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Forex4you  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Đỗ Gia Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Sàn Tự ý đóng lệnh trạng thái của mình. Làm mất 128 đô của mình.

  Tự ý đóng lệnh trạng thái đang âm vào ban đêm.
  Đề nghị xem xét.

  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?