logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Forex4you  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1722001615 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  tắt dấu ngoặc kép

  Cố tình ngăn cản nhà đầu tư mở và đóng lệnh, chỉ nhìn tài khoản của mình nổ tung trong bất lực.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  off quotes
  Deliberately preventing investors from opening and closing orders, just watch their accounts blow helplessly.
  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?