logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3692962473 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Tôi đã mở tài khoản 516333 vào năm 2021. Tôi đã gửi 40.000 đô la và kiếm được 13542,72 đô la. Vào ngày 17 tháng 11, việc rút tiền đã bị từ chối.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  英诺不给我盈利
  我在2021.11月份开的账户,账户516333,入了4万美金,赚了13542.72,在11.17申请出金盈利直接扣除,不给我出了
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?