logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Forex4you  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Sakchai Chankhao Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Thái Lan
  Khiếu nại

  Vị trí của lệnh mở và lệnh chờ không khớp với nhau.

  Mức chênh lệch tăng lên 256 điểm. Sau đó, nó bảo tôi không giao dịch lúc 23: 00-23: 10. Họ không chịu trách nhiệm gì cả.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  เปิด Order ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้ง Pending order
  จากรูปกรอบข้างบนเป็นข้อมูลในไฟล์ log ซึ่งเป็รการบันทึกการเทรด ส่วนที่กราฟได้ Pending ที่ 0.92175 แต่ ณ เวลานั้น ราคามันสูดแค่ 0.92109 แต่ไปเปิดOrder เอาตั้ง 0.92232 ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งไว้ตั้ง 57 จุด ซึ่งราคา ณ นาที (23:10) นั้นในกราฟ ทั้งเปิดและปิด ที่ 0.91976 แต่ Order ถูกเปิด ที่ 0.92232 ซึ่ง หมายความว่ามันคาดเคลื่อนไป 256 จุด ถ้าจะเป็นไปตามที่โบรกแจ้งมา หมายความว่า ณ เวลานั้น Spread = 256 จุด ตอนแรกแจ้งผมว่าเป็น Slip page พอขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง บอกว่าเป็น Rollover และมาบอกทีหลังว่าห้ามเทรดในช่วงเวลา 23:00-23:10 และไม่รับผิดชอบเหี้ยไรเลย โดคตรแย่ !
  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?