logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Financial IGM  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX4198606213 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Đài Loan
  Khiếu nại

  Lừa đảo

  Họ gửi quảng cáo trên Facebook và lừa người dân gửi tiền. Hãy coi chừng.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  欺诈
  過程很簡單就是臉書看到徵人的廣告看它們提到高薪無經驗可就想說學看看呵呵這下好了沒賺到還賠到!若不是看到小編發文在跟他請教我還以為錢真的那麽好賺!可能還繼續傻傻的被騙
  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?