logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  MetaTrader 4  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3739673730 Người hành nghề
  Đăng vào lúc Philippines
  Khiếu nại

  Những kẻ lừa đảo

  Tài khoản và tiền của tôi đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo này. Tôi đã rơi vào bẫy khi hứa với tôi rất nhiều lời tuyệt vời về chúng. Bây giờ tôi không thể liên hệ với những kẻ lừa đảo này. Và tôi không thể tìm thấy chúng.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Scammers
  My account and money has lost in this scammers.I was fall into there traps by promising me tons of great words about them. Now I can't able to contact this scammers. And I can't find them.
  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?