logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  terongbiru Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Malaysia
  Khiếu nại

  tiền của tôi đã biến mất

  Sau khi tôi nhận được biên lai từ công ty này, tôi đã đợi gần một năm để lấy lại tiền .. họ vẫn tiếp tục lừa dối tôi cho đến tận bây giờ. tôi muốn thực hiện một hành động pháp lý cho việc này.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  my money was gone
  after i received a receipt from this company, i was waiting for almost a year to get my money back.. they keep cheating me until now. i want to take a legal action for this.
  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?