logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1605447577 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Tôi đã đặt cọc 10.000 và kiếm được lợi nhuận cao. Nhưng khi tôi muốn rút tiền, nhân viên chăm sóc khách hàng nói tôi phải gửi thêm tiền và khối lượng giao dịch phải là 4 triệu. Tôi đã làm như anh ta nói và được cho biết rằng vẫn phải đóng thuế. Nó có hợp lý không?

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  英诺平台无法出金!!疑似诈骗!
  第一次冲了1W 买了人民币/美元60秒的 没几分钟就变成了12000 ,这么吓人的利润 本打算提现收手 。结果客服说 预定了会员一定要充值 否则会冻结 什么会员需要20W ?不过一时糊涂还是冲了 ,客服又说因为充值金额达到20倍 必须有400W的交易量 操作了20次以后 账户就变成了40多万,天上哪有这么好的事情,果然客服又说提现需要交税金,请问国家有这类的税吗?毋庸置疑被骗了
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?