logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Samuel Oluwaseyi Paul Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Nigeria
  Khiếu nại

  Alfa Success CorpLỪA ĐẢO TÔI !!!!!!!

  Đối tác của tôi đã giới thiệu tôi với Ứng dụng này. Anh ấy nói với tôi rằng họ có thể đáng tin cậy, vì vậy điều đó khiến tôi đầu tư vào ứng dụng này mà không do dự nhưng không may là tôi đã bị lừa và tôi không thể lấy lại tiền của mình, họ không trả lời tin nhắn của tôi, xin tránh bị lừa đảo !!!

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  ALFA SUCCESS CORP SCAMMED ME!!!!!!!
  My partner introduced me to this App. He told me they can be trusted, so that makes me invested in this app without hesitating but unfortunately I was scammed and I was unable to retrieve my money back, they are not replying my messages, pls avoid be scam!!!
  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?