logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  FES  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2174548176 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Argentina
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Tôi đã gửi $ 370 để giao dịch và kiếm được $ 3,400. Nhưng họ đã từ chối việc rút tiền của tôi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Perdí dinero
  Saqué de mis ahorros 370$, pensaba que ganaría mucho ya que el trabajo que tengo ahora me da poco, hice muchas operaciones en el mercado y tuve ganancias de 3400$, lo que está mal de todo es que no me pagaron
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?