logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Fortune Hill Capital  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  余书宏 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Fortune Hill Capital

  Đã 9 tháng rồi tôi không rút được tiền, lừa dân. Kế hoạch Ponzi, dưới danh nghĩa cổ phiếu, đã lừa đảo một lượng lớn vốn mà không trả lại cho các nhà đầu tư. Đó là một kẻ lừa đảo thực sự.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  富春山资本
  无法出金有9个月了,坑害百姓。资金盘,打着打股的旗号,骗取大量的资本,不归还投资者。是真正的诈骗犯。
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?