logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  GlobalFx Option  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Rey Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Philippines
  Khiếu nại

  Tôi đã bị lừaGlobalFx Option

  Tôi đã đầu tư 10.000 đô la để bắt đầu, sau đó vài tuần, tôi đã đạt được con số đó lên đến 29.000 đô la. “Cố vấn” của tôi dường như đang thay mặt anh ấy thực hiện các giao dịch vì tôi hoàn toàn mới tham gia giao dịch. Họ nói tôi có thể rút tiền mặt bất cứ khi nào tôi thích. Nhưng dường như cho đến giờ số tiền mà tôi rút ra vẫn chưa đến tài khoản của tôi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  I was scammed GlobalFx Option
  I invested $10,000 to start with, then after a couple of weeks I topped that up to $29,000. My “advisor” seems to be placing the trades on his behalf as I am totally new to trading. They said I can withdraw cash whenever I likes. But apparently until now the cash that I withdraw did not reach to my account.
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?