logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  AMUNDI  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX401152523625 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Đài Loan
  Khiếu nại

  Nền tảng gian lận

  Họ mời tôi tham gia giao dịch với lợi nhuận cao. Tôi đã gửi 50.000 nhưng đó là một trò lừa đảo.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  到底要騙我們幾次,公布這些黑平台吧!讓大家都知道
  因為疫情工作暫停就在網路上找操作簡單,而且在這邊操作平均起來都是賺的,即便為數不多,再加上群組裡的人會聊天、會互動,加上一開始拉我的那位小姐平常感覺也挺熱心友善的,於是,對於他們的信任感就越來越確定了。 在剛加入群組的短短一兩天內,就聽說了「保本計畫」,然後最低門檻是五萬,看著一個又一個的分享,最後,不敵高報酬的誘惑,我便投入了五萬。
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?