logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Max Global FX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  terongbiru Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Malaysia
  Khiếu nại

  Xem biểu đồ đúng cách

  khoảng cách giữa các cs khi bạn thực hiện bất kỳ, khoảng cách + chênh lệch, bạn sẽ luôn thua lỗ trong giao dịch của mình

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  See the chart properly
  gap between cs when you make anynentry, gap + spread you will be always loss in your trading
  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?