logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  CITY FOREX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Kyle Loh Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Malaysia
  Khiếu nại

  Môi giới giả mạo!

  Nó là một Scam nói sẽ giúp bạn đầu tư và vài tuần sau khi tất cả vốn của tôi đã biến mất.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Fake broker!
  its a Scam say will help you to do investment and few week after all my capital are gone .
  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?