logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  晓钰 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Nó bảo tôi phải trả thuế và nói rằng nền tảng đang được bảo trì.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  英诺外汇无法审核通过无法出金到账
  出金一直受阻,先让交税,交税后说普通用户排位出金慢,可以升为黄金用户,升级之后又说平台维护,资金第二天中午到账
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?