logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  IQ Option  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX4115528897 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Malaysia
  Khiếu nại

  nền tảng khấu trừ số dư nhưng không nhận được thanh toán

  Tôi yêu cầu rút tiền từ nền tảng, nền tảng đã khấu trừ và tài khoản ngân hàng của tôi chưa nhận được

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  platform deduct balance but dint receive payment
  I request for withdraw money from platform, platform deduct already and my bank account dint received
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?