logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  IQ Option  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3506731798 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Malaysia
  Khiếu nại

  nền tảng chỉ có thể rút tiền gửi, lợi nhuận không thể

  nền tảng chỉ có thể cho tôi rút tiền ký quỹ, lãi khoảng 1000usd nhưng không rút được

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  platform only can withdraw deposit, profit cannot
  platform only can let me withdraw my deposit fund, profit about 1000usd but cannot withdraw
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?