logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2046354843 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Philippines
  Khiếu nại

  Alfa Thành công là một kẻ lừa đảo!

  Alfa Success Corplà một nhà giao dịch lừa đảo, vui lòng đề phòng họ không bao giờ chấp thuận yêu cầu rút tiền của tôi. ngay cả những người quản lý nói rằng anh ta sẽ không xử lý việc rút tiền của tôi nếu tôi không giao dịch với họ. Người quản lý cũng là một ascammer.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Alfa Success is a Scammer!
  Alfa Success Corp is a scam traders please be on the lookout they never approve the request for my withdrawal. even the managers said he will not process my withdrawal if i dont trade with them. The manager was also ascammer.
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?