logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  璐璐 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Nó yêu cầu tôi nâng cấp và nộp thuế trước khi rút tiền và từ chối nó với nhiều lý do.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  无法出金
  先是让我晋级会员,再是纳税,然后又是开通绿色通道,不开通无法出金,再又是第三方经济纠纷需要缴纳社保金,各种理由不出金
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?