logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  Kevin Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Hong Kong
  Khiếu nại

  Trượt nặng

  Bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết đó là tình huống bình thường tuy nhiên mức trượt giá khác với các nền tảng khác. Cứu giúp.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  滑点严重
  看我的交割单,点差滑点超过我的止损范围之外,客服告我说这属于正常,但是和其他平台当天点差严重不符合 太扯了吧 ,能帮忙处理一下么
  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?