logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Forex4you  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  THD IB
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  trượt giá nghiêm trọng dẫn đến cháy tài khoản hedg

  cặp EURUSR trượt giá lên tới 65point=6.5pip —> chuyện không thể mà lại là có thể tại Forex4you.
  đây là điều không thể chấp nhận đối với cặp EURUSD.
  tôi nghi ngờ sàn đã cố tình gian lận để đánh cháy những tài khoản có mức kí quỹ thấp.
  tôi đã liên hệ với sàn, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là tại ngân hàng, tại thanh khoản... dẫn đến spr cao.
  đây là câu trả lời đùn đẩy trách nhiệm và khách hàng sẽ là người chịu thiệt thòi.

  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?