logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1362045021 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Trượt giá nghiêm trọng + không thể đăng nhập tài khoản+ ko thể rút tiền

  khi nạp tiền vào tài khoản của san này , sau đó tôi không thể đăng nhập được vào tài khoản , đồng thời nó cũng không cho rút tiền

  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?