logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  ROSYSTYLE WEALTH  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FXGRLaie8570 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Lừa đảo làm cháy tài khoản và không rút được tiền

  Sàn lừa đảo tự giao dịch thua lỗ và không cho rút số tiền còn lại. Nhân viên tự giao dịch thua lỗ dẫn đến cháy tài khoản của tôi gần 76.618 đô la và bây giờ tôi cũng không thể rút được số tiền còn lại hơn 3.109 đô la. Tôi làm lệnh rút tiền từ ngày 12/12/2021 đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Tôi liên hệ bạn chăm sóc khách hàng tự giới thiệu là chuyên viên quản lý của sàn nhưng rất nhiều lần vẫn không trả lời. Yêu cầu sàn trả lại tiền cho tôi. Tôi sẽ đăng đến khi nào nhận lại được tiền của tôi.

  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?