logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Swissmes  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  KhanhToann Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  nhân viên kỹ thuật tự ý cắt lệnh làm cháy tk

  nhân viên kỹ thuật báo lệnh ngược, bắt nạp thêm tiền để đỡ tài khoản, không được sự đồng ý của khách tự ý cắt lệnh làm cháy tài khoản, yêu cầu bồi thường.

  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?