logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  VT Markets  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2271729206 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Singapore
  Khiếu nại

  VT Marketstrượt dốc điên cuồng

  VTMarkets Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, EA của tôi đã mở một lệnh chờ MUA DỪNG @ 1810.79, sau đó lệnh chờ đó được kích hoạt với giá mua vào @ 1812.44. Bạn sẽ không tính đó là trượt máy chủ. Và đây không phải là lần đầu tiên, điều này xảy ra. Lần gần đây nhất, họ nói đó là do điều kiện thị trường hoặc cơ bản là họ nói tôi nên chấp nhận nó và tiếp tục.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  VT Markets crazy slippage
  VTMarketsOn Feb 4th 2022, My EA opened a pending order BUY STOP @ 1810.79, later that pending order triggered with an entry buy price @ 1812.44. Wouldn't you count that as sever slippage. And this is not the first time, this happened. The last time, they said it was due to market condition or basically they said I should just accept it and move on.
  Trượt giá nghiêm trọng

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?