logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  INFINOX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1025970669 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể mở vị trí

  Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, nó cho thấy rằng giao dịch đã bị vô hiệu hóa. Tôi không thể đặt hàng. Dịch vụ khách hàng WeChat không trả lời. Tôi không biết mình đã chạy trốn chưa. Đơn hàng cuối cùng được thực hiện vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Tài khoản vẫn còn khoảng 500 đô la. Hãy xem liệu nó có thể được rút ra hay không

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  无法开单
  2022.3.29 显示交易禁用 无法下单 客服微信不回 不知道是不是跑路了 最后一次开单是在2021.4.19号 账户还有500左右刀 看看能不能出金
  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?