logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  One Lia Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Indonesia
  Khiếu nại

  Không thể rút tiền

  Xin quý vị vui lòng giúp tôi. WD của tôi bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2022, trạng thái vẫn là CHƯA TRẢ TIỀN và đang ĐANG GỬI id người dùng: 1. onelia (Mt4: 39013616) 2. liaone (Mt4: 39054245) 3. muswan (Mt4: 39124599) 4. dibarbardi15 (Mt4: 39095522 ) 5. bardidibar15 (Mt4: 39093179) Chúng tôi xin chân thành nhờ bạn giúp đỡ để được giải ngân ... Xin cảm ơn ...

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Tidak Dapat Menarik Dana
  Siang Bpk/Ibu... Mohon bantuannya saya WD mulai tgl 7 maret 2022 status sampai sekarang masih UNPAID dan PENDING user id : 1. onelia (Mt4: 39013616) 2. liaone (Mt4: 39054245) 3. muswan (Mt4: 39124599) 4. dibarbardi15 (Mt4: 39095522) 5. bardidibar15 (Mt4: 39093179) Mohon dengan sangat bantuannya untuk dicairkan... Makasih...🙏🙏🙏
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?