logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Alfa Success Corp  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  One Lia Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Indonesia
  Khiếu nại

  Không thể rút tiền

  Chào buổi sáng, thưa bà ... Xin hãy giúp tôi. Tôi bắt đầu rút tiền vào ngày 7 tháng 3 năm 2022. Trạng thái vẫn là KHÔNG TRẢ TIỀN và đang ĐANG GỬI id người dùng: 1. onelia (Mt4: 39013616) 2. liaone (Mt4: 39054245) 3. muswan (Mt4: 39124599) 4. dibarbardi15 (Mt4: 39095522 ) 5. bardidibar15 (Mt4: 39093179) Chúng tôi chân thành xin sự giúp đỡ của bạn để rút tiền ... Cảm ơn bạn ...

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  Dana Tidak Dapat Ditarik
  Pagi Bpk/Ibu... Mohon bantuannya saya mulai penarikan dana pertgl 7 maret 2022 status sampai sekarang masih UNPAID dan PENDING user id : 1. onelia (Mt4: 39013616) 2. liaone (Mt4: 39054245) 3. muswan (Mt4: 39124599) 4. dibarbardi15 (Mt4: 39095522) 5. bardidibar15 (Mt4: 39093179) Mohon dengan sangat bantuannya untuk dicairkan... Makasih...🙏🙏🙏
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?