logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  CH Markets  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3933767221 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  nhân viên hướng dẫn làm sai lệch làm cháy tài khoả

  công ty ch martket này nói đầu tư ở sàn có nhân viên tư vấn hướng dẫn . nhưng hướng dẫn làm cháy tài khoản của mình . yêu cầu công ty bồi thường lại số tiền mà nhân viên công ty đưa sai lệch

  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?