logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Takeoff Global  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1181957111 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  lừa đảo không cho rút tiền

  sàn lừa đảo không cho rút tiên anh em nên tránh xa sàn này và tố cáo đừng để bị chúng nó lừa

  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?