logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  AETOS  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX3717662490 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  Lừa đảo cam kết quản lý vốn sau đó đánh lot lớn

  Làm cháy tk của khách khi copy trade. Dụ dỗ lợi nhuận 2 ngày đầu đến ngày thứ 3 thì đánh lot lớn dẫn đến cháy tk của khách. Thất đức

  Phát sinh gian lận

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?