logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  Honor FX  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2225311093 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Việt nam
  Khiếu nại

  cho lệnh sai cháy tk

  nv sp cho lệnh sai đồng bảng anh đi 60 lot tk 11k k chịu nổi biến động giá chỉ vào 30 lot mà vừa vô đã ám 10k . đạo đức nghề k có nc còn thách đố ! sàn honorfx xem lại nv ăn cháy tk ndt rất trắng trợn lộ liễu

  Khác

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?