logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  FITBELA EPRO  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2068005520 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Đài Loan
  Khiếu nại

  Hack tài khoản của tôi và giả mạo rút tiền của tôi

  Đầu tiên nói dối tôi rằng thuế đã không được nộp đầy đủ và không thể rút được, sau đó hack tài khoản của tôi, và sau đó thay đổi số tiền rút từ tài khoản của tôi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  黑走我的帳戶,又假造我的出金金額
  先騙我說欠稅未繳清,不得出金為由,再黑掉我的帳戶,又從我的帳戶,私自變造假出金金額。
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?