logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  ALCHEMY PRIME  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2253563538 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Lừa đảo tình cảm. Địa chỉ đã đăng ký không hợp lệ và hiện đã mất liên lạc.

  Nền tảng gian lận và lừa đảo lãng mạn. Địa chỉ đã đăng ký không hợp lệ. Không gắn với MT4. Tránh ra!

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  杀猪盘,注册地址已经失效,目前已经失联
  黑平台,杀猪盘,注册地址已经失效,不和mt4对接,小白用户请远离
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?