logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  HOPFIST WEALTH  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1944042127 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Đài Loan
  Khiếu nại

  Công ty HOP cùng với Công ty Renxiang đã lừa dối các nhà đầu tư, dẫn dắt hoạt động giao dịch vàng, trả phí cổ phiếu khổng lồ và không thể rút sau khi kiếm lời.

  Công ty HOP cùng với Công ty Renxiang đã lừa dối các nhà đầu tư, đứng ra thực hiện các giao dịch vàng, trả phí cổ phiếu khổng lồ, và không thể rút tiền sau khi có lãi.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  HOP這家公司夥同仁祥公司匡騙投資人,帶領操作黃金交易,支付巨額分成費,獲利後無法出金。
  HOP這家公司夥同仁祥公司匡騙投資人,帶領操作黃金交易,支付巨額分成費,獲利後無法出金。
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?