logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  FXGLOBE  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX2767036420 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Không rút tiền sau khi kiếm tiền trong hai tháng. Họ tiếp tục trì hoãn việc rút tiền. Tôi sẽ tiếp tục phàn nàn nếu họ không giải quyết vấn đề đó.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  无法出金
  赚了钱平台不给钱,两个月了。一直拖着不给钱一直没到账。不给处理就一直投诉,
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?