logo |

Tố cáo

  Vị trí của quý khách: Trang chủ  >  Tố cáo  >  FXGLOBE  >  Chi tiết khiếu nại
  Gửi khiếu nại
  FX1782697651 Nhà đầu tư
  Đăng vào lúc Trung Quốc
  Khiếu nại

  Không thể rút

  Nền tảng thùng rác không cho phép tôi rút tiền. Dịch vụ khách hàng tiếp tục nói những điều vô nghĩa và không trả lời câu hỏi cũng như giải quyết vấn đề. Bây giờ, tiền của tôi bị kẹt trong nền tảng và không thể rút được. Nền tảng gian lận.

  Nội dung bên dưới là nội dung nguyên bản
  无法出金
  垃圾平台,一直都不给我出金,客服一直扯东扯西,回答不到点子上,也一直不解决问题,现在钱被黑在平台,出不了金!!垃圾平台
  Không thể rút tiền

  Khiếu nại

  Thông báo
  ×

  Khẳng định sẽ được giải quyết?